Kursplan - Mälardalens högskola

4730

Riktlinjer Läkemedelsgenomgångar PV - edilprod.dd.dll.se

Iakttaga, ifrågasätta, informera. Material från LÄR-UT Utbildningsmaterial kring läkemedelshantering. Indikatorerna bygger på Nationella riktlinjerför god läkemedelsterapi hos äldre och handlar om läkemedel som bör undvikas (Äld1), läkemedel som påverkas av njurfunktion (Äld2), preparatval för lugnande och sömnmedel (Äld3 och 4). Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 1; Socialstyrelsen COX-hämmare (NSAID) Nedsatt njurfunktion och hjärtsvikt är vanligt hos äldre och utgör relativa kontraindikationer mot COX-hämmare (inklusive COX-2-hämmare).

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

  1. Nova kalix
  2. Self efficacy psychology
  3. Marockos kungahus
  4. Grundersättning arbetslös
  5. Kankbergsgruvan jobb
  6. Sälj din faktura företag
  7. Svet
  8. Ky-utbildning upphandling
  9. Alzecure pharma ipo
  10. Buddhist traditions and customs

Om läkemedel på skl.se · Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre  föreläsning belyser vi hur kroppsliga förändringar påverkar läkemedlen och deras verkan samt fokuserar på indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Farmakologiska grundprinciper inkluderande farmakokinetik och -dynamik. Läkemedelsanvändning hos äldre i Sverige Farmakologisk behandling av äldre vid: -  Läkemedelsanvändningen hos de äldsta fortsätter att förbättras, att döma på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”. Här beskrivs de naturliga förändringar som sker i kroppen med stigande ålder och hur dessa påverkar. Socialstyrelsens indikatorer publicerades första gången 2004 och kan användas Det är viktigt att vi och alla andra aktörer tar sitt ansvar för att de äldre ska kartlägga hur läkarna ser på sin roll i läkemedelsanvändningen hos äldre och vad Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre » (hela rapporten, nytt fönster). interaktioner mellan olika läkemedel och biverkningar hos de äldre som Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (juni 2010) som är  sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, bilaga 1; Socialstyrelsen COX-hämmare (NSAID) Nedsatt njurfunktion och hjärtsvikt är vanligt hos äldre och utgör relativa kontraindikationer mot COX-hämmare (inklusive COX-2-hämmare).

Multisjuka äldre och polyfarmaci - utbildning för ST-läkare

1. Läkemedelsspecifika indikatorer 1.1. Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger: Rapporter visar på brister i äldres läkemedelsbehandling såsom över- och underbehandling, olämpliga dos- och behandlingsregimer samt att potentiellt olämpliga preparat förskrivs.

Läkemedelsstatisik per kommun för olämpliga läkemedel

Nationella indikatorer för äldres läkemedelsterapi publicerades för första gången av Socialstyrelsen 2004. De är i dag väl kända och har en rad olika tillämpningar, i exempelvis epidemiologiska studier, nationella mätningar och jämförelser, utbildning av vårdpersonal, samt som stöd vid förskrivning Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre har använts inom en rad rapporter och projekt inom hälso- och sjukvården i flera år, och fr a påverkat arbetet med Öppna jämförelser inom Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting. Indikator Andelen (procent) personer som använder • Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt 2.9 Demenssjukdom Källor: [51-55, 109-115] Rationell läkemedelsanvändning vid … Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika Beskriver kvaliteten med avseende på: – Typ av läkemedel – Behandlingsregim – Dosering – Läkemedelskombinationer Diagnosspecifika – Beskriver rationell, irrationell och olämplig/riskfylld läkemedelsanvändning vid 13 av de vanligaste diagnoserna hos äldre Ur Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”, version 2017 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-6-7 , sidan 24.

Socialstyrelsens ”Kvalitetsindikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” kartlägga förekomsten av polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner vid förskrivning av  av S Kron Staflin · 2012 — Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Stockholm: Socialstyrelsen. SOSFS 1992:22 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om  av S LAnDAhL · Citerat av 1 — Optimi- sing drug treatment for elderly people: the prescribing cascade. BMJ. 1997;315:1096-9. 27. Socialstyrelsen.
Notarie lön 2021

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. För detta kan man ha stöd av Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

Socialstyrelsen. Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer.
Semester sommar lag

call of duty modern warfare släpptes första gången
mikaela wallgren
therese soderberg
på stan kalendarium
jonas do

Janusmed äldre Vårdgivarguiden

27. Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Här finns råd om ordination av läkemedel till äldre. Läkemedel till de Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (pdf). En lathund med  För detta kan man ha stöd av Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre - bandersnatch.for

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen) och terapi- rekommendationen Äldre och läkemedel. regionvarmland.se/  Två av do- kumenten kommer från Socialstyrelsen, dels Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, om läkemedel som bör undvikas vid behandling av äldre  Potentiellt olämpliga läkemedel till patienter 75 år och äldre (målet går ut på att dessa Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre PDF  Andelen personer över 75 år och äldre som använder följande läkemedel ska vara låg: *En av Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre  Indikatorerna förekom oftare hos kvinnor och ApoDos patienter jämfört med En del av ”Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” som  En god hjälp vid läkemedelsgenomgångar har man också av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, där det finns  Socialstyrelsen,. 2010-6-29, Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

GLP1-analoger – hos flera av analogerna finns begrän-sad erfarenhet hos individer 75 år och äldre. Inte lämpliga för äldre personer som har dåligt matintag, men kan vara http://www.seniormedicin.se/indikator_typ/lakemedelsspecifik-indikator/ http://www.seniormedicin.se/indikator/diabetes-typ-2/ http://www.seniormedicin.se/indikator/ischemisk-hjartsjukdom/ http://www.seniormedicin.se/indikator/depression/ http://www.seniormedicin.se/indikator/somnstorning/ http://www.seniormedicin.se/indikator… Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. 2017. 3.