Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Umeå kommun

325

Trafik - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - nykoping.se

Personnummer. Intygsuppgifterna baserad på: □ Besök av sökanden. □ Journalanteckningar. Kontakta oss via telefon eller e-post om du hellre önskar få en blankett hemskickad.

Läkarintyg parkeringstillstånd

  1. Brunnsviken badet
  2. Leksands knäcke
  3. Kyrkoherden tankar
  4. Äktenskap i olika kulturer
  5. Dursley roman villa
  6. Exklusiva bankkort
  7. Ga ur akassan

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter det vill säga, har stora svårigheter att förflytta sig till fots högst ca 100m, kan beviljas parkeringstillstånd. För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall, t … 3 SAMHÄLLE OCH UTVECKLING ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se (4) LÄKARINTYG Bifogas ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Upplysningar till intygsskrivande läkare finns på nästa sida I den händelse ett gällande parkeringstillstånd har förekommit, kan ett nytt utfärdas, efter att en polisanmälan gjorts och en ansökan gjorts hos kommunen. Ansökan (eventuellt med foto och läkarintyg) skickas till: Gatuenheten, Vara Kommun, 534 81 Vara. Bedömning om tillstånd skall utfärdas På karlstad.se finns en blankett som också innehåller ett läkarintyg du kan använda (sidan 3 och 4).

Fyll själv i uppgifterna på blankettens första sida. Be läkaren fylla i sida två på blanketten. Bifoga ett foto på dig själv tillsammans med din namnteckning.

Parkeringstillstånd - Sandvikens kommun

Du måste alltid göra en ny ansökan med läkarintyg. Använd blanketten för ansöka om parkeringstillstånd. Komplettera din ansökan med ett läkarintyg och skicka handlingarna till Samhällsbetalda resor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Kävlinge kommun

Över-sikten ska grundas på kommissionens faktablad enligt punkten 4 rådets rekommendation 98/376/EG av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder. 3 § Parkeringstillstånd utfärdat till en rörelsehindrad som vid ansökan Parkeringstillstånd utfärdas maximalt på fem år. Ansökan skall ställas till hemkommunen och åtföljas av läkarintyg, som styrker rörelsehindret.

Ansökan skickas till den kommun du är folkbokförd i.
Motorized pinwheel arduino code

Läkarintyg parkeringstillstånd

Om det skulle behövas begär vi  Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg. Postadress. Tillstånd färdtjänst , parkering för rörelsehindrad 901 84 Umeå.

Blankett för läkarintyg vid ansökan om parkeringstillstånd (pdf, 88 kB) Bifoga foto och namnteckning Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl om du även har ett kontinuerligt tillsynsbehov. Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
Workzone generator

matematikboken y prov facit
swedencare investor relations
kattsundsgatan 7 malmo
wntresearch
liberalism syn på skolan

LÄKARINTYG till ansökan om parkeringstillstånd för

Jag söker för första gången. Jag söker förlängning av  Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare Läkarintyg ska utfärdas på formulär som medföljer ansökningsblanketten. Uppgifterna i denna bilaga kan komma att lämnas ut till korttillverkaren. 2 (4).

Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för

Kontakta aktuell kommun för besked. Ansökan. För att ansöka om parkeringstillstånd hos oss måste du vara folkbokförd i Orust kommun. Till ansökan ska ett läkarintyg och foto bifogas. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och även i de flesta europeiska länder.

Mall finns på sida 3. • du bifogar ett välliknande foto i passfotoformat.