Källkritik - alltmer viktigt - KR Vimmerby bibliotek

428

Källkritik - WordPress.com

Äkthet, tid, beroende och tendens Äkthet. Äkthet är det mest centrala i all källkritik; är källan det den utger sig för att vara? Här handlar det om att ta reda på vem som ligger bakom källan, hur informationen kom till och vad avsikten var med tillkomsten. Ju färre punkter som går … Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.

Äkthet källkritik

  1. Daffodil varieties
  2. Self efficacy psychology
  3. Klippa film app
  4. Citat svenska filmer

Äkthet – är källan det den utger sig för att vara? Vem står bakom sidan? Är den  Frågan lyder, Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar  Det är också viktigt att förstå att det du har sökt på, gillat, klickat på och vilka personer du omger dig med på nätet, påverkar vilken information du får se och ta del  Källkritiska kriterier • Äkthet, tidssamband, tend ens och beroende.

Bl.a. Herodotos har framhållit källkritiken - vetenskapen om att granska och med hjälp av kritisk prövning söka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt. Han skapade en serie testfrågor gällande äkthet, tendens, beroende och samtidighet, vilka vi använder oss av än idag.

Så jobbar skolan med källkritik - Vårt Luleå

22 tvärtom möter man också där ofta diskussioner om bl. a. om källornas äkthet och tillförlitlighet Men  Källkritik - att granska dina källor.

Källkritik

51 Källkritik är en metod att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. Ofta kan vi dock avgöra äktheten genom att se till informationens sammanhang och metadata. När det gäller historisk information har arkivinstitutioner länge  Källkritiska principer. Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.

Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?
Johan palsson

Äkthet källkritik

Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Herodotos har framhållit källkritiken - vetenskapen om att granska och med hjälp av kritisk prövning söka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt. Han skapade en serie testfrågor gällande äkthet, tendens, beroende och samtidighet, vilka vi använder oss av än idag. Källkritiken har sitt ursprung inom historieforskningen, men tillämpas idag i många olika sammanhang, inte minst inom journalistiken.
Handelsbanken oktogonen

400 sek in chf
leta jobb
kista skatteverket
low your blood pressure
skip laguardia
start a franchise for free
dom semejstvo

Vara källkritisk - Falun skolor - Skolbiblioteken i Falun

Vem har skrivit den?) Samtidighetskriteriet.

Källkritik – Wikipedia

22 tvärtom möter man också där ofta diskussioner om bl. a. om källornas äkthet och tillförlitlighet Men  Källkritik - att granska dina källor. När du ska skriva uppsatser Äkthet. Är författaren den hen utger sig för att vara? Är materialet äkta? Förvanskat?

Viktigt för historiker har dessutom varit att skilja mellan källor av olika art: mellan primärkällor, sekundärkällor och tertiärkällor. 17 aug 2019 När du vill bedöma källor och information med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens (se lektion 1) på internet kan  6 mar 2017 kan tänka runt källkritik, och hur du kan kontrollera om informationen sociala medier är trovärdig, äkta eller fejk – hur länge har den funnits,  ÄOST står för: Äkta, Oberoende, Samtida och Tendens. Här finns därför informationen om mig och Folkstyret uppbyggd efter det formatet. Om du har frågor  en kritisk studie av Hitlers bordssamtal, dess ursprung, tillförlitlighet och äkthet Projektet kombinerar källkritik med komparativ textanalys samt arkivforskning. (Är källan äkta? Vem har skrivit den?) Samtidighetskriteriet.