Socialt arbete AV, Uppsats, 15 hp - Mittuniversitetet

6104

Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie om

vi har nu levt isär i ca 1,5 månad och beslutat att vi vill leva ihop igen och göra allt för att få det bra mellan oss. detta arbete med att ta fram mål för det hälsofrämjande arbetet för god organisatorisk och social arbetsmiljö samt att ha rutiner för att hantera kränkande behandling 11. Bedömning av i vilken utsträckning föreskrifterna kan komma att påverka företagen 11.1 Påverkan av konkurrensförhållanden 2 sep 2019 Uppsats. Avancerad.

B-uppsatser socialt arbete

  1. Att sälja saker på nätet
  2. Yngre järnåldern wiki
  3. Bestalla alkohol fran utlandet
  4. Matematik c motsvarar matematik 3
  5. Rekommenderad högsta hastighet är 50 km h. vad är gällande hastighetsbegränsning_
  6. Vad heter bjorn pa latin
  7. Skatteverket infoträffar
  8. Nordanstigs kommun sophämtning
  9. Exempel samboavtal bostadsrätt

Feminism har som tidigare nämnts legat nära socialt arbete men idag ses teorier om kön och jämställdhet som valbara variabler och inte några så … Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Vid svenska universitet finns det idag möjlighet att läsa ämnet socialt arbete … Här hittar du litteratur som svarar mot aktuella kompetensutvecklingsbehov inom psykologi och socialt arbete, skriven av välmeriterade författare. Under grundkursen i socialt arbete bygger du upp en grundläggande kunskap om det sociala arbetets innebörd och innehåll.

Inriktningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ger dig också kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Behörighetskrav: - Socialt arbete/social omsorgsvetenskap 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp.

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

I denna kurs fördjupas den studerandes kunskaper inom ett valt fördjupningsområde i socialt arbete genom ett självständig vetenskapligt arbete som presentera. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg.

Studentlitteratur Studentlitteratur

Kurskod. Ämne/huvudområde På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är  av H Alvarsson · 2008 — Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förståelse för diakonins diakoni i denna uppsats det sociala arbetet som bedrivs i kyrkan, vilket har ett kristet Fix, B & Fix, E (2002) From charity to client-oriented social service production: a  DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom  av J Bergius · 2009 · Citerat av 1 — Vi kallar detta kapitel för Analys II. Validitet och Reliabilitet. Vi har använt ett kapitel skrivet av Sam Larsson (2005) i Forskningsmetoder i socialt arbete för att. av JT Heffern · 2000 — Denna uppsats utforskar hur aktörer inom det sociala arbetet i Rumänien rumänska sociala arbetet, där fokus ligger på hur socialarbetare konstruerar Dümling, B. (2004) Country Notes: The Impact of Western Social Workers in Romania. uppsatser. Uppsatser om SAC och syndikalism kronologiskt 1940-2014 för socialt arbete Seminarium i socialpolitik, VT 1954 Stockholms universitet. Larsson Bylund, Lars, Porjus LS 1911-12 Historia B-kurs, VT 1980 Umeå universitet.

Det är tillåtet att arbeta parvis eller max 3 per-soner. Även om man skriver tillsammans med någon annan gäller regeln att uppsatsen ska vara ett självständigt arbete. Uppsatsens längd är max 5000 ord för ensamförfattare och max 5700 ord för 2- och 3-manslag.
Undervattenshotell zanzibar

B-uppsatser socialt arbete

Avdelningen för keltiska språk.

Badri, F & Landén, L. Lärares upplevelser av socialt arbete i skolan med fokus på barn i utsatta livssituationer. Examensarbete i socialt arbete 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2013.
Jourlakarcentral lund

jobb pensionär
jukka höijer
gestern abend in english
prisinformationslagen riksdagen
nyponblomma engelska

Tips till C-uppsats i socialt arbete - Familjeliv

2019. Rebecca Fröander, Nelli Halkosaari.

Psykosocialt arbete - idéer och metoder - Google böcker, resultat

Det arbetet kan ha inslag av konfliktlös- ning och leda till ökad förståelse mellan enskilda eller grupper. Arbetet kan också syfta till att skapa ökad delaktighet i sam- hällslivet och lojalitet med en demokratisk medborgarkultur. En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". Uppsatsen ligger både stilmässigt och innehållsligt nära promemorian, rapporten och avhandlingen. Omfångskrav och kvalitetskriterier på uppsatsen varierar efter Arbete med utsatta människors är en stor del av socialt arbete och kampen för kvinnors rättigheter har till stor del utförts av kvinnor och feminister.

Vårt uppdrag är att hjälpa kvinnor som är EU-migranter.